[1233]

— A symbolic clash of figures who stand in for specific ideas

Mädchen Amick como “Shelly Johnson”, Dana Ashbrook como “Bobby Briggs” y Eric Da Re como “Leo Johnson”; photoshoot para la serie de televisión Twin Peaks, circa 1990.

Previous post [1232]
Next post [1234]