[999]

Sue Lloyd en el set de la cinta “The Ipcress File” (1965); fotografía por Michael Ochs.

All the Avengers you’ll ever need [998]
Comments are closed.