[276]

— A symbolic clash of figures who stand in for specific ideas

James Rhodes como “Iron Man”; arte en interiores de Invincible Iron Man #183 (Marvel Comics, 1984); arte por Luke McDonnell, tintas por Steve Mitchell, color por Bob Sharen, letra por Rick Parker y guión por Dennis O’Neil.

Previous post A tu mesa [71]
Next post [277]